荷花 hé huā

#eb7faf

R:235 G:127 B:175

H:333 S:45 B:92

L*:71.3 a*:55.57 b*:0.22

C:0% M:46% Y:26% K:8%

HUE
SAT
BRI
back forward home