闪蝶紫 shǎn dié zǐ

#b4a4ca

R:180 G:164 B:202

H:265 S:18 B:79

L*:71.53 a*:13.37 b*:-16.51

C:11% M:19% Y:0% K:21%

HUE
SAT
BRI
back forward home