银蓝 yín lán

#e1e3e6

R:225 G:227 B:230

H:216 S:2 B:90

L*:90.43 a*:-0.54 b*:-1.83

C:2% M:1% Y:0% K:10%

HUE
SAT
BRI
back forward home