深竹月 shēn zhú yuè

#2e62cd

R:46 G:98 B:205

H:220 S:77 B:80

L*:45.54 a*:7.47 b*:-61.73

C:78% M:52% Y:0% K:20%

HUE
SAT
BRI
back forward home