鸠灰 jiū huī

#9ec8da

R:158 G:200 B:218

H:198 S:27 B:85

L*:77.82 a*:-17.25 b*:-15.94

C:28% M:8% Y:0% K:15%

HUE
SAT
BRI
back forward home