云灰 yún huī

#cbe2e4

R:203 G:226 B:228

H:185 S:10 B:89

L*:87.98 a*:-10.67 b*:-4.9

C:11% M:1% Y:0% K:11%

HUE
SAT
BRI
back forward home