浅青色 qiǎn qīng sè

#e0f3f8

R:224 G:243 B:248

H:193 S:9 B:97

L*:94.31 a*:-8.15 b*:-5.6

C:10% M:2% Y:0% K:3%

HUE
SAT
BRI
back forward home