深松绿 shēn sōng lǜ

#42bfac

R:66 G:191 B:172

H:171 S:65 B:75

L*:67.58 a*:-62.49 b*:-6.46

C:65% M:0% Y:10% K:25%

HUE
SAT
BRI
back forward home