玉石蓝 yù shí lán

#427371

R:66 G:115 B:113

H:178 S:42 B:45

L*:43.67 a*:-27.94 b*:-7.31

C:43% M:0% Y:2% K:55%

HUE
SAT
BRI
back forward home