巴黎绿 bā lí lǜ

#02b340

R:2 G:179 B:64

H:141 S:98 B:70

L*:59.41 a*:-100.17 b*:47.3

C:99% M:0% Y:64% K:30%

HUE
SAT
BRI
back forward home