粗孔雀绿 cū kǒng què lǜ

#028255

R:2 G:130 B:85

H:159 S:98 B:51

L*:44.72 a*:-67.74 b*:12.83

C:98% M:0% Y:35% K:49%

HUE
SAT
BRI
back forward home