淡灰绿 dàn huī lǜ

#c0d6cb

R:192 G:214 B:203

H:150 S:10 B:84

L*:83.35 a*:-12.37 b*:1.71

C:10% M:0% Y:5% K:16%

HUE
SAT
BRI
back forward home