芦灰 lú huī

#c1d0ae

R:193 G:208 B:174

H:86 S:16 B:82

L*:81.07 a*:-12.17 b*:14.91

C:7% M:0% Y:16% K:18%

HUE
SAT
BRI
back forward home