貂水灰 diāo shuǐ huī

#8b8e86

R:139 G:142 B:134

H:83 S:5 B:56

L*:58.81 a*:-2.84 b*:3.9

C:2% M:0% Y:6% K:44%

HUE
SAT
BRI
back forward home