虾灰 xiā huī

#dad6ab

R:218 G:214 B:171

H:55 S:21 B:85

L*:84.9 a*:-3.27 b*:23.02

C:0% M:2% Y:22% K:15%

HUE
SAT
BRI
back forward home