蜡白 là bái

#fef8de

R:254 G:248 B:222

H:49 S:12 B:100

L*:97.33 a*:-0.35 b*:13.8

C:0% M:2% Y:13% K:0%

HUE
SAT
BRI
back forward home