灰米 huī mǐ

#c4be8c

R:196 G:190 B:140

H:54 S:28 B:77

L*:76.39 a*:-2.95 b*:28.19

C:0% M:3% Y:29% K:23%

HUE
SAT
BRI
back forward home