芽灰 yá huī

#e3dbbf

R:227 G:219 B:191

H:47 S:15 B:89

L*:87.57 a*:0.44 b*:15.71

C:0% M:4% Y:16% K:11%

HUE
SAT
BRI
back forward home