明黄 míng huáng

#ffc428

R:255 G:196 B:40

H:44 S:84 B:100

L*:83.42 a*:19.89 b*:99.05

C:0% M:23% Y:84% K:0%

HUE
SAT
BRI
back forward home