芦黄 lú huáng

#ebd2b8

R:235 G:210 B:184

H:31 S:21 B:92

L*:86.42 a*:9.17 b*:18.16

C:0% M:11% Y:22% K:8%

HUE
SAT
BRI
back forward home