肉棕灰 ròu zōng huī

#cd9b69

R:205 G:155 B:105

H:30 S:48 B:80

L*:69.28 a*:21.43 b*:40.13

C:0% M:24% Y:49% K:20%

HUE
SAT
BRI
back forward home