粉棕 fěn zōng

#ebdad3

R:235 G:218 B:211

H:17 S:10 B:92

L*:88.96 a*:7.27 b*:6.65

C:0% M:7% Y:10% K:8%

HUE
SAT
BRI
back forward home